Aktualnie w zajęciach organizowanych przez UKS Jagiellonka bierze udział ponad 350 uczestników, którzy rozwijają swoje zainteresowanie sportem pod okiem 17 wykwalifikowanych specjalistów:


  • 1 trenera I klasy
  • 11 trenerów II klasy
  • 5 instruktorów

Zajęcia realizowane są w grupach wiekowych zróżnicowanych pod względem wieku i umiejętności:


  • 5 grup koszykarskich dziewcząt i chłopców
  • 7 grup pływackich dziewcząt i chłopców
  • 6 grup tanecznych
  • 1 grupa aerobiku

Klub zapewnia swoim zawodnikom udział w rywalizacji sportowej, a także organizuje zawody sportowe oraz letnie i zimowe zgrupowania szkoleniowo-rekreacyjne.


Historia

Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellonka” założony został w 2001 roku przez nauczycieli i rodziców klasy siatkarskiej funkcjonującej w Gimnazjum nr 57 w Warszawie. Głównym zadaniem Klubu miało być umożliwienie uczniom udziału w rozgrywkach sportowych

o szerszym zasięgu niż rozgrywki szkolne. Jednakże do roku 2004 nie udało się zrealizować zamierzonego celu.


We wrześniu 2004 r. nauczyciele Gimnazjum nr 57 i Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie, zdecydowali

o wznowieniu działalności Klubu. Miało to związek z podjętym szkoleniem koszykarskim w klasach z rozszerzonym wychowaniem fizycznym w szkole podstawowej oraz klasach sportowych w gimnazjum. Zapewnienie udziału w rywalizacji sportowej dla uczniów szkoły przy której działa Klub było celem nadrzędnym. Podczas Walnego Zebrania Członków w 2004 roku, podjęto decyzję

o powołaniu trzech sekcji:


  • koszykarskiej
  • pływackiej
  • tanecznej

Kolejnym krokiem było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą a Klubem, na którego mocy realizowana jest współpraca obydwu instytucji.

Na podstawie porozumienia i opracowanych programów szkolenia Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki i Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki pozytywnie zaopiniowali utworzenie klas sportowych w Zespole Szkół nr 45, w skład którego weszło Gimnazjum Sportowe nr 57 im. Królowej Jadwigi i Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi.


Od 2006 roku UKS Jagiellonka zapewnia uczniom ZS 45 udział w rywalizacji sportowej tj. rozgrywkach okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Na zajęcia może również przyjść każdy zainteresowany sportem z terenu Warszawy i okolic.

Od 2007 roku UKS Jagiellonka realizuje programy wspierane ze środków m.st. Warszawy.